LIT Verlag

Berlin Münster Wien Zürich London

Bitte beachten Sie:Dieses Buch ist auch als E-Book verfügbar!

Katarzyna Hibel

"Wojna na mapy", "wojna na slowa"

Onomastyczne i miedzykulturowe aspekty polityki jezykowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszosci ukrainskiej w Galicji Wschodniej w okresie miedzywojennym

Reihe: Slavische Sprachgeschichte, Band 7, 2014, broschiert, 336 Seiten

ISBN: 978-3-643-50583-5

€39.90
Galicja Wschodnia jako pogranicze przej'sciowe staa si e w XIX i XX wieku aren a konfliktu dw'och system'ow kulturowych oraz dw'och projekt'ow pa'nstwowych, polskiego i ukrai'nskiego, prowadzonego na paszczy'znie symbolicznej, a w okresie p'o'zniejszym z broni a w r eku. Powstaniu obu nowoczesnych narod'ow towarzyszya tendencja do ustanowienia wasnej dominacji na terenach etnicznie mieszanych oraz d a'zenie do zmiany ich charakteru na monokulturowy i monoj ezykowy. Wysikom tym towarzyszyy na paszczy'znie symbolicznej walka na sowa oraz walka na mapy, kt'orych histori a w regionie zajmuje si e niniejsza monografia, powstaa w ramach projektu austriackiego FWF Tysi ac lat historii j ezyka ukrai'nskiego w Galicji.

Anzahl:

Bitte wählen Sie:

E-Book


      Preis: €34.90Dieser Artikel wurde am Donnerstag, 13. März 2014 im Shop aufgenommen.

Copyright © 2018 Zen Cart. Powered by Zen Cart